Partneři

Děkujeme všem našim partnerům za podporu. Z pohledu financování jsme do jisté míry závislí na podpoře dalších subjektů, zejména na sponzorech. Seznamujeme je s našimi aktivitami a jsme rádi, pokud se s jejich pomocí můžeme účastnit smysluplných akcí přispívajících k dobrému tělesnému i duševnímu zdraví nejen nás, ale i našich blízkých.